Öğretmenlerin gözünden eğitimin bugünü ve geleceği

Bakan Yusuf Tekin’in katılımıyla düzenlenecek sempozyumda, “Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim, Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi, Eğitim ve Öğretim Süreci, Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi, Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik, Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar ve Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı” olmak üzere 7 ana tema ve bunlara bağlı 19 alt tema ele alınacak. Sempozyumda, Bakanlık bünyesindeki 10 Genel Müdürlük ve 6 resmî kurum (Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü) olmak üzere toplamda 16 stant faaliyette bulunacak. Öğretmenlerin gözünden eğitimin bugünü ile geleceğinin yine öğretmenlerin fikirleri yönünde masaya yatırılacağı sempozyum, eğitimin güçlü yönleri ve fırsatlarının tartışılmasının yanı sıra eğitimde yaşanan zorlukları, öğretmenlerin eğitim öğretim sürecindeki rolünü, tecrübelerini ve geleceğe dair beklentilerini daha iyi anlamak için önemli imkânlar sunacak.

BİN 336 BAŞVURU YAPILDI
Belirlenen temalara bağlı olarak 9-24 Ekim 2023 tarihinde sempozyum için çevrim içi platformlarda bildiri başvurusu yapıldı. Ülke genelinde bin 336 başvuru gerçekleştirildi. Başvurular arasından 100 sunum yüz yüze, 25 poster ve 125’i de video olmak üzere toplam 250 sunum seçildi. Söz konusu seçimler, 47 farklı üniversite ve 31 farklı alandan toplamda 136 Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyesi olan hakem heyeti tarafından bir değerlendirme sürecine tabi tutularak yapıldı.

SUNUMLAR KİTAPLAŞTIRILACAK
Sempozyumda 100 bildiri eş zamanlı olarak 5 oturumda yüz yüze sunulacak. 25 bildiri ise poster sunumu şeklinde fuaye alanında yer alacak. Diğer 125 bildiri sunumu ise Bakanlığın çevrim içi platformlarına da eklenerek tüm öğretmenlerin erişimine açılacak. Sunumu yapılan tüm bildiriler derlenerek bildiri kitabı hâline getirilecek. Gerçekleştirilen bu sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alınacak ve Bakanlığın ilgili çevirim içi platformları aracılığıyla önümüzdeki günlerde tüm öğretmenlerin istifadesine sunulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir